ČSN EN 14519 (492111) Vnitřní a vnější obklady z rostlého jehličnatého dřeva

kvalita A
kvalita B
Suky dovoleno:
- černé tužkové suky do 5 mm, netvoří-li skupinu;
- zdravé srostlé suky do 10 % šířky + 35 mm;
- částečně srostlé suky, suky s kůrou, křídlové suky, nesrostlé suky (ne vypadavé) do 10 % šířky + 15 mm
- ojedinělé malé vypadlé a poškozené hranové suky do 20 % největší dovolené velikosti suku, není-li porušeno krytí;
- sukové zátky do největší dovolené velikosti suku u max. 10 % dílců
nedovoleno:
- vypadavé suky, díry po sucích a shnilé suky
dovoleno:
- černé tužkové suky do 5 mm;
- zdravé srostlé suky, částečně srostlé suky, suky s kůrou, křídlové suky a nesrostlé suky do 10 % šířky + 50 mm;
- hranové suky bez omezení, včetně vypadavých a poškozených, není-li porušeno krytí („po sesazení bez díry“);
- ojedinělé vypadavé suky, díry po sucích a shnilé suky do 15 mm;
- zátky z téhož druhu dřeva
Vytrhaná vlákna (opracováním poškozená místa) dovoleno:
v okolí suků: do 20 % plochy suku;
jinde: do 20 % maximální velikosti suku (jedno místo na metr)
dovoleno:
v okolí suků: do 40 % plochy suku;
jinde: do 40 % maximální velikosti suku
Tlakové zakřivení (křemenitost), deformace křemenitost dovolena, zakřivení a jiné deformace dovoleny za předpokladu, že pero a drážka zajišťují po celé délce dobře zapadající spoj
Smolníky dovoleno:
- ojediněle do rozměru 2 mm × 25 mm nebo stejné plochy (v mm2);
- jeden smolník do velikosti 3 mm × 40 mm nebo stejné plochy v mm2 na každý 1,5 m délky
dovoleno:
- do rozměru 2 mm × 35 mm nebo stejné plochy neomezeně;
- tři smolníky do šířky 6 mm a celkové délky 150 mm nebo stejné plochy (v mm2) na 1 metr délky
Trhliny dovoleno:
- vlasové trhliny (sotva viditelné);
- čelní trhliny ne delší než šířka prkna
nedovoleno:
- pronikající trhliny s výjimkou čelních;
- trhliny probíhající z líce na bok;
- odlupčivé trhliny;
- trhliny na rubové straně, pokračující po celé délce prkna
dovoleno:
- pronikající trhliny na líci (max 1 mm šířky) do 300 mm délky;
- čelní trhliny ne delší než dvojnásobek šířky prkna
nedovoleno:
- odlupčivé trhliny
Dřeň dovoleno na 1/3 délky o šířce max 5 mm
dovoleno
Barevné rozdíly lícová strana: bez jakéhokoliv zbarvení
(zbarvení na rubové straně je dovoleno)
dovoleno: slabé zbarvení jako červené
a modré skvrny (zbarvení na rubové straně je dovoleno)
Poškození napadením houbou nedovoleno
Poškození hmyzem nedovoleno
Obliny dovoleno: na rubové straně, není-li porušena drážka a pero
Zárosty kůry dovoleno: ojediněle do rozměru 5 mm × 50 mm
nebo stejné plochy (v mm2)
dovoleno

 

Třída „C“

Třída „C“ obsahuje palubky a podlahovky, které nesplňují požadavky třídy „B“. Musí však splňovat konečný účel obkladu nebo podlahy.

 

Třída „AB“

Nejméně 40 % palubek nebo podlahovek vyhovuje svými vlastnostmi požadavkům třídy „A“ a nejvýše 60 % dílců vyhovuje svými vlastnostmi požadavkům třídy „B“. Nejvýše 5 % dílců zásilky může nesplňovat požadavky třídy „B“, musí však splňovat požadavky třídy „C“.

 

Vlhkost

Vlhkost podlahovek musí být při dodání v rozmení (9 ± 2) % (pro vytápěné prostory v interiéru) nebo (17 ± 2) % (pro jiná použití). Nejvýše u 5 % dodávky se smí vlhkost odchylovat o 3 % pro použití v interiéru a 4 % pro jiná použití. Vlhkost palubek musí být při dodání v rozsahu (17 ± 2) % nebo v rozsahu (12 ±2) %.

V důsledku změn vlhkosti vzduchu se může měnit vlhkost dřeva a tím i okamžité rozměry hotového výrobku v době dodání.

Tloušťka a šířka zpravidla vzroste nebo klesne o 0,25 % pro každé 1 % zvýšení nebo snížení vlhkosti dřeva.

 

Kalkulace ceny

Cena palubek a podlahovek se stanovuje nejčastěji za m2 (metry čtvereční) výjimečně za bm (běžné metry). Pro výpočet plochy m2 se vždy používá šířka palubky včetně pera.

 

Vady výrobků

Veškeré případné chyby třídění jakož i odchylky vlhkosti palubek a podlahovek od výše uvedené normy se považují za zjevné vady. Rozhodujícím okamžikem pro posouzení kvality i vlhkosti je okamžik předání zboží odběrateli. Výrobce nemůže ručit za vady (zejména změny vlhkosti) vzniklé během dalšího skladování a manipulace s výrobky. Případné vady je možné takto reklamovat pouze u dílců, které nebyly dále zpracovány (např. krácením, povrchovou úpravou apod.).

Rozvoz a prodej palubek soustředíme hlavně na Zlínský kraj, zavážíme oblasti jako je: Vsetín, Uherské Hradiště, Zlín, Hulín, Holešov, Kroměříž, Přerov, Valašské klobouky, Otrokovice, Kojetín, Uherský Brod, Slavičín a podobně.

Popis palubek

Dřevěné obkladové palubky jsou vhodné jak pro obložení vnitřních prostor tak i pro venkovní užití. Pokud obkládáme palubky venku, je vhodné použít palubky silnější, například tloušťku 15mm na podbití a štíty. Na fasády doporučujeme tloušťku 19 mm a více. Pokud zastřešujete stání pro auto či Vaši pergolu a jako krytinu použijete šindel, použijte pod něj palubku tloušťky 19mm. Do interiéru jsou především palubky 12 mm.
V nabídce máme také podlahové palubky, určené většinou do interiérů. Podlahové palubky jsou v tloušťkách 19, 24, 28 a 40mm. Tyto podlahy je nutné kotvit do podkladových polštářů (latí).
Prodáváme kvalitní značkové palubky od renomovaných firem SECA a DDL (lukaprofil) a také StoraEnzo. Navštivte nás na prodejně Otrokovice a OStrožská Nová Ves.